Marcin Held - Matrix Media
Marcin Held - Matrix Media
Ładuję...


Koszty gospodarowania odpadami

KGO - Koszty Gospodarowania Odpadami inaczej Opłata Recyklingowa rozumiana jako opłata za zbieranie, przetwarzanie i recykling odpadów elektronicznych przez producentów. Zgodnie w myśl ustawy koszt KGO jest ujęty w cenie zamawianego towaru.

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty. Ze względu na szerokie pojęcie "Elektrośmieci", podzielono je na dziesięć podgrup. 

Na mocy ustawy z dn. 8 lipca 2008r. Inspekcja Ochrony Środowiska może karać każdego mieszkańca za wyrzucenie zużytego urządzenia w miejscu do tego nie przeznaczonym. Elektrośmieci zawierają szkodliwe substancje (ołów, kadm, rtęć) które negatywnie działają na ekologie a przede wszystkim na ludzki organizm. Karom będą podlegali również przedsiębiorcy którzy sprzedając towar RTV, AGD odmówią klientowi przyjęcia zużytego urządzenia do utylizacji. 
Sprzęt RTV i ADG jest głównym surowcem wtórnym nadającym się do powtórnego przetworzenia i użycia w produkcji nowego sprzętu a tym samym daje producentom ogromne oszczędności finansowe.

Zgodnie z ustawą, elektrośmieci można oddawać do specjalistycznego punktu zbierania odpłatnie oraz do sklepów, które są zobligowane do przyjmowania sprzętu od klienta w drodze wymiany – przy zakupie nowego sprzętu klient może oddać swój stary. 
Przyjmowanie tychże odpadów jest bezpłatne o ile zostanie on dostarczony do sklepu zaraz po odebraniu nowego zamówionego towaru. Klient zmuszony jest do pokrycia kosztów transportu zdawanego towaru na własną rękę.