Marcin Held - Matrix Media
Marcin Held - Matrix Media
Ładuję...


UE

Innowacyjna Gospodarka

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Inwestujemy w Waszą przyszłość

MATRIX MEDIA S.C. Monika Wira, Piotr Wira realizuje projekt pn.
Wdrożenie rozwiązań typu B2B, integrujących procesy firmy Matrix Media s.c. Monika Wira, Piotr Wira oraz jej partnerów
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

 

Projekt ma na celu stworzenie zintegrowanego systemu B2B, który pozwoli na automatyczną komunikację handlową oraz koordynację działań pomiędzy Naszą firmą a Partnerami. Okres realizacji 01.07.2011 – 28.02.2013.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu udziela
p. Rafał Zychrafal.zych@matrixmedia.pl

 

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm

http://www.poig.gov.pl/

http://www.mrr.gov.pl/

http://www.mswia.gov.pl/

http://www.parp.gov.pl/index/main/

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO