Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu matrixmedia.pl

   1. Informacje wstępne
    1. Niniejsza polityka prywatności (dalej jako „Polityka Prywatności”) określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez spółkę – Matrix Media sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Wierzbowa 5, 62-002 Suchy Las, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540415, kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł, NIP: 7262529917, Regon: 100165933, będącej właścicielem Sklepu Internetowego, zwanego dalej „Administratorem” i będącego jednocześnie usługodawcą Sklepu Internetowego oraz Sprzedawcą.
    2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych, kontaktowych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 922; zwana dalej: „Ustawą o ochronie danych osobowych”) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).
    3. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania oraz usuwania.
   2. Definicje
    1. Administrator – oznacza Matrix Media sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Wierzbowa 5, 62-002 Suchy Las, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540415, kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł, NIP: 7262529917, Regon: 100165933, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika;
    2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej sklepu www.matrixmedia.pl;
    3. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.matrixmedia.pl;
    4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
    5. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
   3. Pliki Cookies
    1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
    2. Cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Cookies umożliwiają w szczególności:
     • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
     • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
     • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
     • Cookies sesyjne: przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
     • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania; zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika; mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
    4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
     • „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
     • „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
     • „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.
    5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
    6. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
   4. Pozostałe dane
    1. Obok plików Cookies i ruchu na stronie poprzez pliki Cookies, Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi danymi osobowymi.
    2. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się do Sklepu Internetowego. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym na etapie płatności oraz wysyłki zamówionego towaru. Ponadto dane mogą być przekazywane firmie obsługującej transakcje płatnicze, wyłącznie w celu przeprowadzenia transakcji zakupu.
    3. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się do Sklepu Internetowego. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym na etapie płatności oraz wysyłki zamówionego towaru. Ponadto dane mogą być przekazywane firmie obsługującej transakcje płatnicze, wyłącznie w celu przeprowadzenia transakcji zakupu.
   5. Cele w jakich wykorzystywane są dane Użytkownika
    1. Administrator wykorzystuje dane w następujących celach:
     • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej (np. Konto Klienta),
     • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
    2. 1. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
     • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
     • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności First Data Polcard, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym www.matrixmedia.pl,
     • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym z możliwości uiszczenia płatności w systemie ratalnym, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu bankowi,
     • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym z możliwości dodatkowego ubezpieczenia Produktu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu ubezpieczycielowi.
    3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
    4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
    5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
   6. Środki techniczne i zalecenia dot. bezpieczeństwa
    1. Administrator Serwisu dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników i ochronić je przed działaniami osób trzecich poprzez stosowanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony danych. Dodatkowo bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Użytkowników płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Działania podjęte przez Administratora Serwisu mogą okazać się jednak niewystarczające w przypadku, jeżeli Użytkownik sam nie zachowa zasad bezpieczeństwa. Rekomenduje się zatem bezwzględnie zachowanie w poufności loginu i hasła do Serwisu oraz zabezpieczenie ich również we własnym zakresie przed dostępem osób trzecich.
    2. Administrator Serwisu zastrzega, że nie będzie zwracał się do Użytkowników o podanie loginu i hasła, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Serwisie. W celu uniemożliwienia korzystania z Serwisu osobom nieuprawnionym należy wylogować się każdorazowo po zakończeniu sesji logowania, jeżeli takowe nastąpiło.
    3. Administrator Serwisu zastrzega, że nie będzie zwracał się do Użytkowników o podanie loginu i hasła, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Serwisie. W celu uniemożliwienia korzystania z Serwisu osobom nieuprawnionym należy wylogować się każdorazowo po zakończeniu sesji logowania, jeżeli takowe nastąpiło.
   7. Kontakt
    1. Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz oferty Serwisu powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy z wyprzedzeniem informować.
    2. Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być przez kierowane do Administratora Serwisu pod adresem: sklep@matrixmedia.pl
    3. Wszelkie określenia pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.matrixmedia.pl.
ceneo

97% klientów poleca ten sklep

opineo

97% klientów poleca ten sklep