Infolinia 519 pokaż

czynna od PON do PT od 8:00 do 17:00

|

Zwroty

  1. Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość ze Sklepem Internetowym poprzez złożenie Zamówienia, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w Regulaminie.
  2. Odstąpienie od umowy możliwe jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia w dowolnej formie (w tym przykładowo: przy wykorzystaniu formularza, w formie pisemnej bądź w formie wiadomości e-mail) w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż Przewoźnik.
  3. Do zachowania 14 dniowego terminu określonego powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Matrix Media sp. z o.o., ul. Wierzbowa 5, 62 – 002 Suchy Las lub adres email: pokaż.
  4. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie Dostawy. W miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
  5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (tj. za Dostawę) z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca zwraca Konsumentowi jedynie koszty najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie Sprzedawcy.
  6. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
  7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca sam zaproponował, że odbierze Produkt. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Produktu do Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
  8. Zgodnie z Art. 34 ust. 4. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta informujemy, iż konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej, w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  9. Zwrotu Produktu należy dokonać na adres Sprzedawcy: Matrix Media sp. z o.o., ul. Wierzbowa 5, 62 – 002 Suchy Las.
ceneo

97% klientów poleca ten sklep