Infolinia 519 pokaż

czynna od PON do PT od 8:00 do 17:00

|

Rezerwacja

REZERWACJA

   1. Klient może dokonać Rezerwacji korzystając z formularza zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę:
    • po zalogowaniu się na Konto Klienta,
    • bez zakładania Konta Klienta, po podaniu wszelkich danych niezbędnych do realizacji Rezerwacji.
   2. Miejscem odbioru Produktu jest Sklep Stacjonarny wybrany przez Klienta w momencie dokonywania Rezerwacji.
   3. Rezerwacja Produktu/Produktów zostanie wykonana, jeżeli będzie zawierała nazwy i ceny zarezerwowanych Produktów, dane Klienta (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), adres do złożenia rezerwacji, numer telefonu, w przypadku deklaracji Klienta otrzymania faktury VAT również dane niezbędne do jej wystawienia, a także oznaczenie wybranego Sklepu Stacjonarnego, do którego ma zostać dostarczony Produkt.
   4. W przypadku gdy Klient wybierze opcję dokonania Rezerwacji bez zakładania Konta Klienta, wówczas do złożenia Rezerwacji niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
   5. Przy wypełnianiu formularza Rezerwacji Klient winien dochować należytej staranności związanej z jego wypełnieniem. Dane podawane przez Klienta muszą być prawdziwe oraz powinny umożliwiać Sprzedawcy wykonanie obowiązków wynikających z zawarcia Umowy Sprzedaży.
   6. Na skutek dokonania przez Klienta Rezerwacji system komputerowy Sprzedawcy automatycznie generuje elektroniczne potwierdzenie dokonania Rezerwacji, wraz z linkiem odsyłającym do Regulaminu, które następnie wysyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta.
   7. Otrzymane przez Klienta potwierdzenie dokonania Rezerwacji, o którym mowa ust. 6 niniejszego artykułu ma jedynie charakter informacyjny, służy dodatkowej weryfikacji faktu złożenia przez Klienta Rezerwacji oraz nie wywołuje skutku zawarcia umowy.
   8. Do ostatecznego potwierdzenia Rezerwacji (zawarcia umowy o dokonanie Rezerwacji) dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta kolejnej wiadomości e-mail, w ramach której Sprzedawca wyraźnie potwierdza przyjęcie Rezerwacji, szczegółowo określając przedmiot zamówienia Klienta, jak również informuje Klienta o sposobie, czasie i miejscu jego realizacji.
   9. W trakcie dokonywania Rezerwacji Klient dokonuje wyboru Sklepu Stacjonarnego, do którego ma zostać dostarczony Produkt. Do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu w danym Sklepie Stacjonarnym dojdzie przy jednoczesnej obecności obu Stron, z chwilą złożenia oferty kupna Produktu przez Klienta.
   10. Rezerwacja jest ważna przez 7 dni kalendarzowych (do których nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce), liczonych od dnia odbioru wiadomości mailowej z informacją o dostępności Produktu, o której mowa w pkt V.8 Regulaminu. Po upływie wyznaczonego terminu, Rezerwacja zostaje automatycznie anulowana, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem Konta Klienta bądź w wiadomości mailowej. Anulowanie Rezerwacji nie pozbawia Klienta możliwości dokonania ponownej Rezerwacji w ramach dostępności Produktu.
   11. Rezerwacja nie stanowi Umowy sprzedaży i nie powoduje obowiązku zapłaty ceny. Zarezerwowany Produkt będzie dostępny w wybranym przez Klienta Sklepie Stacjonarnym na warunkach określonych w Rezerwacji.
ceneo

97% klientów poleca ten sklep