Reklamacje

REKLAMACJE

 1. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne Klienta zawierało następujące informacje:
  • informację, czy zgłoszenie dotyczy roszczenia z tytułu gwarancji (producent) czy z tytułu rękojmi (sprzedawca),
  • imię i nazwisko bądź nazwę Klienta,
  • nazwę Produktu,
  • datę nabycia Produktu,
  • numer Zamówienia,
  • szczegółowy opis wady Produktu,
  • chwilę powstania wady Produktu.
 2. Wymogi podane powyżej mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Zgłoszenia wady można dokonać przy wykorzystaniu wzoru formularza reklamacyjnego, którego przykładową wersję możesz znaleźć tutaj.
 4. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia wady dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.
 5. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady Produktu równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy: Matrix Media z o.o., ul. Wierzbowa 5, 62-002 Suchy Las.
 6. Sprzedawca ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji Konsumenta Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Klient informowany drogą e-mailową, telefoniczną lub pisemną. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.
ceneo

97% klientów poleca ten sklep